Juf Mariska

Het is fijn om te werken op de Horizon. Vanuit mijn ervaring als leerkracht en intern begeleider van deze school, weet ik dat hier een team werkt dat zich wil blijven ontwikkelen en leeft vanuit vertrouwen in kinderen, ouders en elkaar. Voor mij een belangrijke basis om tot een veilige omgeving te komen waarin geleerd mag worden. 

Ik heb de opleiding Directeur Primair Onderwijs Vakbekwaam aan KPZ Magistrum te Zwolle afgerond. In 2017 heb ik een mooie studiereis naar Canada, Toronto mogen maken waar ik inspirerende voorbeelden heb gezien van passend onderwijs én toekomstgericht onderwijs. Ik ben er trots op dat de kinderen binnen onze school op hun eigen wijze mogen leren en zou hier als school nog verder in willen ontwikkelen. In het onderwijs bereiden we de kinderen voor op de toekomst. De globalisering, klimaat en technische ontwikkelingen maken dat onze kinderen naast kennis ook vaardigheden moeten ontwikkelen. Ik wil dat we als school de kinderen de kennis en vaardigheden meegeven zodat ze straks zelf de juiste keuzes kunnen maken.

Ik vind dat de school een belangrijke functie in het dorp heeft en wil als directeur de ouders, maar ook de gemeenschap betrekken bij het onderwijs. We hebben regelmatig overleg met de andere twee scholen en organiseren activiteiten in het dorp. Binnen de school zijn ouders welkom om mee te denken en mee te helpen. Diverse activeiten worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten maar weet ook dat de deur altijd open staat bij mij of mijn team !