Algemeen

Bij de Kbs De Horizon draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven.

Onze school:

  • werkt aan de brede vorming van kinderen;
  • maakt werk van het leren van leerlingen en van leraren;
  • zorgt voor een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan;
  • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal
  • beschouwt ouders/verzorgers als partners (klantgericht);
  • zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs , niet dogmatisch, maar op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke invulling;
  • investeert in de nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van leerlingen te ondersteunen;