Visie

"K.b.s. De Horizon" wil een school zijn die niet grijs en grauw is, maar een school die kleurrijk en boeiend is, een school waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen de vergelijking maken met een tuin, waarin bloemen bloeien. De bloemen bloeien alleen maar, wanneer de voorwaarden tot groei aanwezig zijn. Op de katholieke basisschool “De Horizon” willen wij ervoor zorgen, dat alle voorwaarden tot groei (ontplooiing van de kinderen) aanwezig zijn. De leerlingen binnen onze school, maar ook de ouders en de personeelsleden, moeten de school zien als een vruchtbare bodem, waarop de leerlingen tot ontplooiing komen. Wanneer de leerlingen de school verlaten aan het einde van groep acht moeten zij, om in beeldspraak te blijven, in volledige bloei staan en in staat zijn om hun weg verder te vervolgen. Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen binnen de school. Door duidelijke afspraken moet het voor allen helder zijn wat er van hen verwacht wordt. Wanneer men zich veilig voelt, men op zijn gemak is, is de voedingsbodem aanwezig om kennis op te nemen en om zich verder te ontwikkelen als persoon. We willen kinderen ook leren dat er hogere waarden in het leven zijn dan materiële. Wij laten ons bij de wijze, waarop wij de leerlingen begeleiden, inspireren door het voorbeeld, dat ons voorgehouden wordt door Jezus Christus en zoals dit beschreven wordt in de Heilige Schrift.

Kort en bondig staan we voor:

“Lachend de school in, maar ook lachend de school uit”. “Veelzijdig leren om kleurrijk te leven”.

We leren niet om te leren, we leren om te leven. Naast het cognitieve leren vinden we het sociale leren, het goed om kunnen gaan met anderen en ook het van elkaar leren, zeker zo belangrijk. Kinderen moeten hun eigen identiteit ontwikkelen, waarbij ze andere levensovertuigingen kunnen respecteren en waarderen.