Activiteitencommissie

Ouders van De Horizon kunnen zitting nemen in de AC van de school. De AC is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Jaarlijks nodigt de AC alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de AC verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. De AC is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De AC is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven binnen de school. De AC komt ongeveer 8 maal per jaar bijeen om plannen uit te werken. De AC houdt zich bezig met een aantal praktische zaken waaronder het assisteren bij en het helpen organiseren van o.a. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en de sportactiviteiten. Tijdens het schooljaar ontvangt u van de Penningmeester van de AC een schrijven met betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 Klik hier voor de actuele AC-flyer.

Zijn er vragen, kunnen deze altijd gesteld worden aan de A.C.-leden via de mail: se.ac.horizon@aves.nl

Jaarverslagen Activiteitencommissie

Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019 van de Activiteitencommissie.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018-2019 van de Activiteitencommissie/ begroting 2019-2020

Leden van de activiteitencommissie

Indeling AC

Diana Nieuwenhuizen

 

- Voorzitter

- Ouderavond

- Kerst

- Slotavond *

Lid sinds: 2015 – 2016

Herkiesbaar:  2017 - 2018

Aftredend 2020 – 2021

 

 

Bernard Peek

- Penningmeester

- Ouderavond

- Carnaval

- Avond4Daagse

- Slotavond *

Lid sinds: 2018 – 2019

Herkiesbaar: 2020 – 2021

Aftredend: 2023 – 2024

 

 

Karin Aarnink

- Secretaris

- Dag van de leerkracht

- Sinterklaas

- Schoolreisje

- Slotavond *

Lid sinds: 2018 – 2019

Herkiesbaar: 2020 – 2021

Aftredend: 2023 – 2024

 

Ilse Bronwasser

- Scholencross

- Sint cadeautjes

- Lief en leed

- Slotavond *

Lid sinds: 2018 – 2019

Herkiesbaar: 2020 – 2021

Aftredend: 2023 – 2024

 

 

 

Renate de Waal

- Schoolfotograaf

- Sinterklaas

- Nieuwjaarsborrel

- Kleuterfeest

- Slotavond *

Lid sinds: 2016 – 2017

Herkiesbaar 2018 – 2019

Aftredend 2021 – 2022

 

 

Judith van Wieren

- Sint cadeautjes

- Carnaval

- Avond4Daagse

Lid sinds: 2016 – 2017

Herkiesbaar 2018 – 2019

Aftredend 2021 – 2022

Johan Fuite

- Scholencross

- Kerst

- Schoolreisje

Lid sinds: 2017 – 2018

Herkiesbaar 2019 – 2020

Aftredend 2021 – 2022

*Slotavond in overleg t.z.t., 4 personen is in principe genoeg