Activiteitencommissie

Ouders van De Horizon kunnen zitting nemen in de AC van de school. De AC is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Jaarlijks nodigt de AC alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de AC verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. De AC is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De AC is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven binnen de school. De AC komt ongeveer 8 maal per jaar bijeen om plannen uit te werken. De AC houdt zich bezig met een aantal praktische zaken waaronder het assisteren bij en het helpen organiseren van o.a. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en de sportactiviteiten. Tijdens het schooljaar ontvangt u van de Penningmeester van de AC een schrijven met betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Jaarverslagen Activiteitencommissie

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de Activiteitencommissie.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016-2017 van de Activiteitencommissie/ begroting 2017-2018

Leden van de activiteitencommissie

Diana   Nieuwenhuizen

-   Voorzitter

-   2e algemene ouderavond

-   slotavond

Herkiesbaar:2018

Aftredend   2020

Liesbeth   Balk

-   Penningmeester

-   Kerst

-   Carnaval

-   Avond4Daagse

Herkiesbaar   2016

Aftredend   2018

Carla   Spekschate

-   Secretaris

-   sint cadeautjes

-   Schoolreisje

-   Dag van de leerkracht

Herkiesbaar   2016

Aftredend   2018

Rian   Baas

-   Scholencross

-    Sinterklaas

-   Carnaval

-    Lief en leed

Herkiesbaar   2016

Aftredend   2018

 

Renate   de Waal

-   Sinterklaas

-   Kleuterfeest

-   Schoolfotograaf

Herkiesbaar   2019

Aftredend   2021

 

Judith   van Wieren

-   Sint cadeautjes

-   Avond4Daagse

-   Slotavond

Herkiesbaar   2019

Aftredend   2021

Johan   Fuite

-   Scholencross

-   Kerst

-   Schoolreisje

Herkiesbaar   2019

Aftredend   2021