Activiteitencommissie

Ouders van De Horizon kunnen zitting nemen in de AC van de school. De AC is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Jaarlijks nodigt de AC alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de AC verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. De AC is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De AC is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven binnen de school. De AC komt ongeveer 8 maal per jaar bijeen om plannen uit te werken. De AC houdt zich bezig met een aantal praktische zaken waaronder het assisteren bij en het helpen organiseren van o.a. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en de sportactiviteiten. Tijdens het schooljaar ontvangt u van de Penningmeester van de AC een schrijven met betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Klik hier voor de actuele AC-flyer.

Zijn er vragen, kunnen deze altijd gesteld worden aan de A.C.-leden via de mail: se.ac.horizon@aves.nl

Leden van de activiteitencommissie

 

Diana Nieuwenhuizen

- Voorzitter

-Kerst

- 1e en 2e algemene ouderavond

- TSO (Tussen Schoolse Opvang)

Herkiesbaar:2017-2018

Aftredend 2020-2021

Bernard Peek

- Penningmeester

- Carnaval

- Avond4Daagse

- TSO

Herkiesbaar 2022-2023

 

Karin Aarnink

- Secretaris

- sinterklaas

- Schoolreisje

- Dag van de leerkracht

Herkiesbaar 2021-2022

 

 Ilse Bronwasser

- Scholencross

-  Sint cadeautjes

- Carnaval

-  Lief en leed

- Slotavond groep 8 

Herkiesbaar 2021-2022

 

 

Renate de Waal

- Sinterklaas

- Kleuterfeest ( Karin / Ilse) 

- Schoolfotograaf

- Nieuwjaarsborrel leerlingen 

Herkiesbaar 2020-2021

 

 

Judith van Wieren

- Sint cadeautjes

- Avond4Daagse

- Slotavond

Herkiesbaar 2021-2022

 

Johan Fuite

- Scholencross

- Kerst

- Schoolreisje

Herkiesbaar 2020-2021