MR

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan niet instemming verlenen en adviseren). In totaal zijn er vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is adviserend lid. De medezeggenschapraad is de spil tussen beleidszaken van school en ouders. De vergaderingen zijn openbaar en staan daarom ook vermeld in de jaarkalender. De agenda voor de vergadering staat een week ervoor op onze website. De goedgekeurde notulen van de voorgaande vergadering worden ook op de website geplaatst. Alleen de actuele agenda en de laatste notulen staan dan op de website. Het archief van notulen en agenda's worden niet op de website geplaatst.

Zijn er vragen, kunnen deze altijd gesteld worden aan de m.r.-leden via de mail: mr.rkbsdehorizon@aves.nl

Medezeggenschapraad Notulen

Klik hier voor de notulen.

Notulen Algemene Ouderavond

Klik hier voor de notulen  van de afgelopen vergadering.

Leden in de MR

Namens de leerkrachten

Lid
Ilona Sluyter 
Coringe Spekschate 
mr.rkbsdehorizon@aves.nl 


Namens de ouders

Voorzitter             
Selina Spekschate 

Secretaris             
Irene van Steen 
mr.rkbsdehorizon@aves.nl