We doen mee met het project “Groene leerling”.  We willen de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan mee naar buiten nemen. Om te bewegen, om te spelen, om te leren, maar vooral om hen te betrekken bij het groen in hun omgeving. Buiten de school hebben we een groot speelplein met aangrenzend een ruim opgezet ontdekkend buiten leerplein met o.a. speeltoestellen, bloemen, natuurelementen en een buitenkring. Leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7, 8) werken één keer per jaar mee aan het onderhoud van natuur in de eigen leefomgeving. Deze beheerwerkzaamheden worden door Landschapsbeheer Flevoland begeleid. Alle groepen hebben een stukje van Ens geadopteerd waarbij we zwerfafval opruimen.