Wij hebben op onze school een uitgebreide schoolbibliotheek. Dit is in samenwerking met Flevomeer bibliotheken. Onze leesboeken worden actueel gehouden door regelmatig ook nieuwe boeken te kopen. We vinden het belangrijk dat er een grote variatie in de leesboeken zit. De kinderen mogen jaarlijks aangeven welke boeken ze graag in de schoolbibliotheek willen zien. Wekelijks kunnen de leerlingen uit de schoolbieb boeken lenen. Ook in de vakanties worden boeken uitgeleend. Wij vinden het belangrijk dat ook ouders de kinderen stimuleren om thuis te lezen.

Een belangrijk onderdeel van de schoolbibliotheek is dat alle kinderen ook worden ingeschreven als lid van FlevoMeer Bibliotheek. FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van de school alle benodigde gegevens, deze gegevens worden alleen gebruikt om de kinderen in te schrijven bij de FlevoMeer Bibliotheek en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Gedurende het schooljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van lezen. Zo doen we mee aan de nationale voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de nationale voorleeswedstrijd. Er worden diverse groepsdoorbrekende leesactiviteiten georganiseerd. Zo lezen leerlingen uit de bovenbouw voor aan kleuters en kunnen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 tutor- en maatjes lezen.