Afbeeldingen kinderen

Via de Parro-app versturen de leerkrachten elke week berichten waarin onderwijsinhoudelijke informatie, foto’s en overige mededelingen van de klas gedeeld worden. De leerkrachten hebben via deze app korte communicatielijnen met de ouders.

Door het inzetten van Parro, worden de foto’s niet meer via de site gedeeld.