Op de Horizon wordt het overblijven georganiseerd vóór en dóór de ouders. Een vaste groep ouders zet zich elke week actief in als overblijfkracht om dit mogelijk te maken. De TSO-coördinator zorgt voor de roosters, dagelijkse planning van de overblijfkrachten en is eerste aanspreekpunt voor ouders. Ook is zij verantwoordelijk voor de financiële zaken van de TSO. De directeur verzorgt de algehele coördinatie en heeft op verzoek van de TSO-coördinator contact met ouders over TSO-aangelegenheden. Gezamenlijk hebben zij de verantwoordelijkheid en het mandaat om lopende zaken tot tevredenheid van ene ieder af te handelen.

Naast de actieve groep overblijfkrachten wordt van alle ouders verwacht dat ze op en positieve manier meedenken en eventueel meehelpen om het overblijven zo goed mogelijk te laten werken. Deze regeling kan immers alleen voortbestaan door de bijdrage van ouders.

Mijn TSO

Kinderen kunnen dagelijks (behalve woensdag) overblijven op school.
Om gebruik te maken van de TSO op onze school heeft u een account bij Mijn TSO nodig. Daarom worden alle ouders gevraagd een eigen account aan te maken:

mijntso.nl/rkbsdehorizon
Link overblijfroosterTSO-regelement

Kids Centre

Het bestuur van de stichting Aves is het contract aangegaan met kinderdagverblijf Kidscentre in Ens. Uitgangspunten bij het aangaan van het contract zijn:

  • de instelling voor kinderopvang moet geregistreerd zijn bij de gemeente;
  • de instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de wet kinderopvang;
  • de instelling voor kinderopvang moet uiterlijk per 01-08-2010 voldoen aan de HKZ certificering.

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan verwijzen wij u naar:

Kids Centre
E.P. Seidelstraat 4a
8307 BL ENS
Tel. 0527-254525

Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang.
Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden.

Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan wij ons aan moeten houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de school bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.

Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn mei 2017 vastgesteld door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Wij zijn bij het geven van verlof verplicht ons aan deze stappen te houden. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakantie verloopt altijd via de schoolleiding.