Alle scholen in Ens hebben per augustus 2021 een continurooster. Dat betekent dat de lessen iedere dag om 8.30 uur beginnen.

De kinderen eten om 12.00 uur gezamenlijk in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Tijdens het eten lezen we voor of kijken we een voorbereidend filmpje. Om 12.15 uur is er een pauze, zodat de kinderen gelegenheid hebben om te spelen en zich even lekker te ontspannen. Ook hierbij houden de leerkrachten toezicht. Om 12.45 uur worden de lessen hervat. Voor de kinderen eindigt de school om 14.30 uur en op de woensdagmiddag om 12.30 uur.

Tussenschoolse opvang

Aan de tussenschoolse opvang zijn geen extra kosten verbonden.

De kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht.

We vragen u een gezonde lunch mee te geven.

Naschoolse opvang

Er zijn 3 locaties voor voorschoolse en naschoolse opvang. De volgende uitgangspunten zijn van kracht:

  • de instelling voor kinderopvang moet geregistreerd zijn bij de gemeente;
  • de instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de wet kinderopvang;

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan verwijzen wij u naar:

Kids Centre
E.P. Seidelstraat 4a
8307 BL ENS
Tel. 0527-254525

By Miek                                                                                             

Middendijk 3B

8267 AK Kampen

06-40039305

SKN de Boei

Sportweg 24

8307 AN Ens

Tel: 06-25425173

Hoofdkantoor: 0527-620613

Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang.
Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden.

Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan wij ons aan moeten houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de school bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.

Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn mei 2017 vastgesteld door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Wij zijn bij het geven van verlof verplicht ons aan deze stappen te houden. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakantie verloopt altijd via de schoolleiding.