We investeren in de nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Er is een evenwichtige verdeling gemaakt tussen het werken met ICT-hulpmiddelen en papieren boeken en schriften. Bij de vakken taal, schrijven en lezen wordt bewust gebruikt gemaakt van papieren (werk)boeken, zodat kinderen niet te vaak en te lang achter een scherm zitten. Er worden daarbij meerdere afwisselende werkvormen gebruiken. Wij beschikken in alle groepen over een digibord. Dit biedt de gebruikers (kinderen, leerkrachten, ouders, externe instanties) mogelijkheden tot interactief leren en werken.  ICT-vaardigheden en mediawijsheid hebben een plek in ons aanbod.