De activiteitencommissie (AC) is een belangrijke schakel tussen onze kinderen, de leerkrachten en ons als ouders. De AC helpt mee met het organiseren van activiteiten voor de kinderen zoals het sinterklaasfeest, Carnaval, het kleuterfeest en het schoolreisje. De AC zorgt ook voor de organisatie van het overblijven en de jaarvergaderingen met ouders en leerkrachten.

Notulen

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten stelt jaarlijks op de ouderavond de vrijwillige ouderbijdrage vast. Met deze bijdrage organiseert en ondersteunt de activiteitencommissie allerlei activiteiten zoals o.a. het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, het Kleuterfeest en het schoolreisje.  De ouderbijdrage is in de laatste jaarvergadering vastgesteld op € 21 per kind per schooljaar.

Voorzitter:
Johan Fuite

Secretaresse:
Karin Aarnink

Penningmeester:
Bernhard Peek

Algemeen lid:
Ilse Bronwasser, Judith van Wieren, Renate de Waal

Gezellige en sportieve activiteiten brengen ons bij elkaar