Voor schooljaar 2021-2022 is de groepsindeling als volgt:

Groep 1/2 met juf Jolanda en juf Anita
Groep 2/3 met juf Helma en juf Sandrijn
Groep 4/5 met juf Caja en juf Ilona
Groep 5/6 met juf Coringe en juf Anouk
Groep 7/8 met juf Emmelien en meester Peter

Kenniswerkplaats Florescat: juf Ilona

Extra ondersteuning: juf Aranka en juf Miranda

Bewegingsonderwijs: meester Rick

Muziek: juf Lise

Conciërge: Gerard Lijnema

Intern begeleider: juf Marjolein

Directeur: juf Mariska

Lachend de school in en lachend de school uit!

Download On The App Store Badge
Google Play Badge

Via de Parro-app versturen de leerkrachten elke week berichten waarin onderwijsinhoudelijke informatie, foto’s en overige mededelingen van de klas gedeeld worden. De leerkrachten hebben via deze app korte communicatielijnen met de ouders.

Door het inzetten van Parro, worden de foto’s niet meer via de site gedeeld.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is het klankbord van de groep en denkt mee met de leerkrachten over de ontwikkeling van de school. Van iedere groep uit de midden- en bovenbouw zijn er 2 kinderen die de groep vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Ieder jaar zijn er nieuwe verkiezingen.

Anti-pestprotocol

Met behulp van de Kanjerlessen doet de school aan preventie van het pesten en bevorderen van het onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJI.

Het Pestprotocol