De Horizon is een erkend kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn geschoold tot kanjertrainer.  Nieuwe groepsleerkrachten volgen eerst de basisopleiding.

De Horizon hecht veel waarde aan een veilig speel- en werkklimaat zodat leerlingen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, waar je samen oefent in sociale vaardigheden. Onder sociaal veilige school verstaan we een school waarin we de Kanjerafspraken hanteren. Deze Kanjerafspraken sturen het pedagogische handelen van de leerkracht en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en omgang in de klas prettig te houden.

De kanjerlessen worden iedere week gegeven in alle groepen. Tijdens de training worden vertrouwensoefeningen gedaan, gesprekken gevoerd, opdrachten uitgevoerd en verhalen voorgelezen. Dit om op een bewuste manier vaardigheden aan te leren en om te gaan met sociale situaties, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en het effect hiervan op je klasgenoten.

Om ouders ook zoveel mogelijk bij deze werkwijze te betrekken, wordt er aandacht aan de kanjertraining besteed op ouderavonden.

Een school vol kanjers!